Corpul Uman II

Muzeul de Artă Vizuală din Galați găzduiește expoziția “Gravori, desenatori români contemporani – Corpul Uman II”.

“Muzeul de Artă Vizuală din Galați, acest autentic laborator de creație contemporană. adăpostește în chip fericit o expoziţie închinată corpului uman, unde 13 desenatori şi gravori din București şi Galați îşi prezintă reflecţia plastică pe marginea unui element fundamental al civilizaţiei, trupul omenesc. De la vechii greci până la florentini, flamanzi şi germanii renaşterii, de la artiştii barocului la romantici corpul omului în splendoarea sa dumnezeiască sau în sluţenia sa diavolească a însemnat un motiv central al artelor vizuale iar antropocentrismul a fost mereu un simptom esenţial al înnoirilor din istoria culturii.”
Corpul uman, emblema perfecţiunii sau semn al decrepetitudinii rămâne o constantă a artei iar artiştii noştrii creativi o dovedesc cu prisosinţă prin expoziţia de pe malul Dunării.

Academician prof. univ. dr. Răzvan Theodorescu

WebCultura

Recomandări

Adaugă comentariu