Sărut de primăvară

Un dor mărunțel îmi prinse
Gândurile-ntre dileme
Suspendând idei desprinse
De prin cărți și teoreme.

Doi pași greu îmi lunecară
Printre ceasurile serii,
Aducându-mi drept povară
Toate visurile verii.

Trei din ele pus-au lacăt
Unui colț pitit în suflet.
Scuturându-și umbra-n treacăt
De un colț rupest de sunet.

Patru stele căzătoare
Printre gânduri și iluzii
Mi-au bătut monedă mare
Pe-un albastru de confuzii.

Mai apoi cinci stropi de ploaie
Au spălat de praf norocul.
Pe-un revers o hărmălaie
De dorințe picta jocul.

Șase raze luminoase
Curățară pe-ndelete
Umbrele fără foloase
Și-amalgamul de regrete.

Șapte flori zâmbeau pe glastră
Și-mi șoptiră că nădejdea
Luminează la fereastră
Cu-adevăr în gând aevea.

Printre tonuri de lumină
Sunetele prins-au ramuri
Și-n opt note-aveau să țină
Muzica la mine-n geamuri.

Nouă zâmbete desprinse
Dintr-un colț de gând cu pace
Se pitira printre vise,
Cu speranțe să le-mbrace.

Zece îngeri îmi pictară
Curcubeu în suflet – taină.
Pe-un sărut de primăvară
Liniștea să-mi fie haină.

Simona Prilogan

Simona Prilogan Blog | Facebook | De același autor

În călătoria către infinit, am îmbrăcat numerele în idei și le-am învăluit printre secunde peculiare în valsul tematic al existenței: trei pași pentru un vis, trei pași pentru o forță. Forța de a continua. Atâta vreme cât este viață, este speranță!

Recomandări

Adaugă comentariu