Sensul creației

Adevărul și frumusețea nu pot triumfa la suprafața lumii, ele sînt înălțate pe cruce și numai prin misterul răstignirii renaște roza vieții universale – o spune admirabil Berdiaev în Sensul creației.

Celebrul gînditor rus, acest liber cugetător credincios, cum îi place să își spună, este unul dintre cei care, așa ca și marii clasici ruși, captează și captivează, cîntînd și încîntînd natura umană. Pentru că omul este, prin natura lui, mai aproape de Dumnezeu decît de lume; dacă, în relația lui cu lumea el nu este mai mult decît un simplu individ, în raport cu Creatorul el devine, la rîndul lui, realizat ca persoană, ca întreg, ca un creator eliberat de lume. Existența noastră se desfășoară între individualitate și personalizare, între creaturi și creatori. Răspunsul nostru la actul creației nu este altul decît să fim, la rîndul nostru, creatori.

Opera lui Dumnezeu a putut fi coruptă prin păcat, iar operei omenești îi revine sarcina de a restaura, împotriva păcatului, orizontul mîntuirii – spune Andrei Pleșu referitor la Nikolai Berdiaev. Există o strînsă legătură între creație și mîntuire, după cum creația este în tot și în toate, crede Berdiaev: în filosofie, microcosmos, macrocosmos, existență, ascetism, sfințenie, libertate, frumusețe, morală, mistică etc.

Omul este un rod al creației după cum gesturile sale trebuie să fie instauratoare, creatoare. Răspunsul bun la judecata lui Christos nu este altceva în versiunea lui Berdiaev decît puterea de a personaliza un act creator. Și, atîta vreme cît noi sîntem, la rîndul nostru, instauratori, făcători, creatori, reușim să dăm actului creației, celor șapte zile, o permanentă zi a opta, care face legătura dintre Dumnezeu și noi, repunînd în mișcare actul facerii.

Sensul creației noastre nu este altul decît de a deveni, la rîndul nostru, contemporani cu orizontul mîntuirii, al începutului, al eliberării.

sensul-creatiei

Mihai Patrascu

Mihai Patrascu De același autor

Născut la Baia Mare, în 22 iunie 1974. A publicat peste 50 de studii, articole, recenzii sau traduceri în România, Elveţia, Franţa, Italia, Canada, Bulgaria, Mexic. Cărţi publicate: Jurnal (1998), Profeţi ai Mileniului (1998), Scrieri despre Nikos Kazantzakis (1999), Vallarta (2000), Palermo (2003), Acasă înseamnă Europa (2003), Oameni, fapte, zboruri (2012).

Recomandări

Adaugă comentariu