MTR pregateste programe educationale online

Obiecte de patrimoniu vor fi scanate, fotografiate şi vor intra într-o arhivă digitală complexă.

Meşteşuguri precum ţesutul, olăritul, lucrul cu lemnul îşi vor dezvălui din secrete, într-o manieră ludică. Copiii, dar şi adulţii interesaţi de aceste domenii, vor putea accesa cursurile on-line şi învăţa, pas cu pas, despre cum se ţese un covor, cum se arde un obiect de ceramică, care este diferenţa dintre fluier şi caval şi câte şi mai câte. Iar o parte din arhiva de imagine va veni în sprijinul fiecărui învăţăcel, pentru ca obiectele de patrimoniu naţional să-şi găsească locul, virtual, şi în casele noastre.

Proiectul „Implementare soluţii de e-educaţie în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român” va fi dezvoltat în următorii doi ani cu sprijinul financiar al Fondului European de Dezvoltare Regională, proiectul MNŢR fiind selectat şi aprobat conform adresei nr. 3169 din 21.04.2011, emisă de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.

Se urmăreşte crearea şi utilizarea unui portal de e-Learning în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român în vederea creşterii gradului de difuzare a programelor educaţionale oferite de muzeu şi a optimizării cunoştinţelor cu privire la obiectele de patrimoniu naţional. Portalul dezvoltat va permite accesul la cursuri de ceramică, ţesături, lemn, de dansuri şi muzici tradiţionale, efectuate cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 4.202.271,75 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.360.723, 80 lei. Director de program: dr. Mihai Gheorghiu, director general adjunct al MNŢR.

WebCultura

Recomandări

Adaugă comentariu