Biblioteca Nationala se muta in casa noua

Puteți susține WebCultura, cu ce sumă doriți, prin intermediul butonului PayPal de mai jos. Mulțumim!

Vineri, 27 aprilie

Luni, 23 aprilie | Marți 24 aprilie | Miercuri 25 aprilie | Joi 26 aprilie | Vineri 27 aprilie | Expoziţii deschise în intervalul 23-30 aprilie.

10.00. Moment aniversar: 500 de ani de tipar românesc: Tetraevangheliarul lui Macarie. Conferenţiază: academician Gabriel Ştrempel, prof. univ. dr. Mihai Mitu, prof. univ. dr. Mihai Moraru; prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, lector. dr. Gheorghe Buluţă, dr. Doru Bădără, Arhim. dr. Policarp Chiţulescu. Comunicări: lector dr. Gh. Buluţă – Aniversarea incunabulelor tipografiei româneşti; dr. Doru Bădără – Un moment în istoria tipografiei româneşti: realizarea de caractere exotice; Mariana Radu – Cinci cărţi din Colecţiile Speciale ale BNR prezente în proiectul Manuscriptorium. Prezentarea ultimului număr din Revista Română de Istorie a Cărţii. Spaţiu de desfăşurare: Sala Mare de Conferinţe, Parter.

12.30. Vernisajul expoziţiei: Centre tipografice de carte românească veche (documente din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României). Prezintă: dr. Anca Andreescu. Spaţiu de desfăşurare: Muzeul Cărţii, Mezanin.

13.00. Vernisajul expoziţiei de mail-art: Biblioteca în toate stările sale (participanţi din România şi din străinătate). Prezintă: drd. Doina Biro. Spaţiu de desfăşurare: Muzeul Cărţii, Mezanin şi Parter.

14.00. Seminar-dezbatere: O triadă: conservator, restaurator şi utilizator. Coordonator: Centrul Naţional de Patologia şi Restaurarea Documentelor (CNPRD) din cadrul Bibliotecii Naţionale a României. Teme: Misiunea şi obiectivele CNPRD; Conservarea preventivă şi importanţa ei pentru colecţiile patrimoniale; Restaurarea documentelor de patrimoniu – o profesie nobilă; Formarea şi perfecţionarea restauratorilor şi conservatorilor. Prezentarea ultimului număr din Revista Română de Restaurare şi Conservare Cărţii. Spaţiu de desfăşurare: spaţiul multifuncţional, Parter.

14.30. Vernisajul expoziţiei graficianului Marcel Lupşe – Herbaryum / Scriere. Spaţiu de desfăşurare: Mezanin.

16.30. Portrete: Institutum Batthyaniani – 100: alocuţiune a Contesei Dominique Batthyani-Bastianello; Institutum Batthyaniani, un tezaur european. 100 de ani de la crearea primului muzeu Batthyaneum  – drd. Doina Biro. Biblioteca Sfântului Sinod – arhim dr. Policarp Chiţulescu, directorul BSS. Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii vechi – Ovidiu Dumitru, director al MNHC. Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României (dr. Anca Andreescu – prezentarea Colecţiilor Speciale ale BNR; Mariana Radu – prezentarea proiectului Manuscriptorium; drd. Adriana Dumitran – prezentarea proiectului Rediscover; dr. Anca Andreescu – prezentarea proiectului Itinerarii balcanice). Spaţiu de desfăşurare: Aula, Corp Aula, Et. II.

18.00. Înfiinţarea asociaţiei Amicala Bibliotecarilor & Bibliofililor. Coordonator: dr. Gheorghe Buluţă. Spaţiu de desfăşurare: Cabinetul Bibliologic. Spaţiu de desfăşurare: Cabinetul Bibliologic.

20.00. Recital muzică barocă şi clasică: Silvana Coltor (soprană), Ioan Chidean (tenor), Andrei Dragomir (pian). Spaţiu de desfăşurare: Cabinetul Bibliologic.

20.45. Proiecţie pe faţada clădirii Bibliotecii Naţionale a României (documente şi imagini din Colecţiile Speciale din Bucureşti Batthyaneum-Alba Iulia, Omnia-Craiova). Spaţiu de desfăşurare: Cabinetul Bibliologic.

WebCultura

Recomandări

Adaugă comentariu