Drumul acesta

Drumul acesta
drumul acesta cu pietre asprite ce-mi sângeră tălpile sub asurzitoare tăceri, drumul acesta rătăcit prin răspântii, nesfârşit ca o rugă viscolindă prin seri, fumuri albe de ceţuri, felinare orbite şi vânt destrămând stelele-n cer, drumul 

Femeie, tu

Femeie, tu
femeie tu - lumină albă și culoare; pustie și rătăcitoare prin ale vieții poteci răsunătoare ; blândă și impetuoasă , calmă și misterioasă, foc, apă, zăpadă și ploaie, mirosul reavăn de verde și savoare, adâncuri 
1 2 3